Hvordan vi jobber

Vårt mål er at våre kunder skal føle seg godt ivaretatt. Vi starter derfor alltid med en behovsanalyse, slik at vi får klarhet i hvilke krav og kompetanse det søkes etter. Behovsanalysen sikrer også at vi leverer i tråd med dine forventninger.

Før oppdrag

Alle kunder får en egen kontaktperson i XL Bemanning. Når man har blitt tildelt en kontaktperson vil man gjennomføre en behovsanalyse, som kartlegger behov og forventninger. Jo mer vi vet om oppdraget, desto bedre kan vi levere. Behovsanalysen vil også hjelpe oss når vi skal finne den beste medarbeideren til oppdraget.

Din kontaktperson i XL Bemanning vil påse at kvalitet og leveranse er i tråd med avtale og regelverk. Når enighet om oppstart, vilkår og varighet på oppdraget er fastsatt vil vi starte prosessen med å finne riktig kandidat.

For å sikre leveringskvalitet vil vi gjennomføre en omfattende kompetansekartlegging, intervju med faglige kontrollspørsmål av aktuelle kandidater og en grundig sjekk av referanser. I intervjuene vil vi vektlegge personlige egenskaper og faglige ferdigheter.

Under oppdrag

Under oppdraget vil din kontaktperson i XL Bemanning sørge for en løpende evaluering og oppfølging av deg som oppdragsgiver, både med tanke på opp- eller nedbemanning, men også kvalitet på leveranse. Vi er selvsagt tilgjengelig dersom du har spørsmål.

Kontaktpersonen i XL Bemanning følger også opp kandidatene i felten for å sikre at alle parter er fornøyd med prosessen og oppdraget.

Etter oppdrag

XL Bemanning vil i samarbeid med deg som oppdragsgiver foreta en evaluering av prosjektet, og vil følge opp alle parter i etterkant av oppdraget. For oss er det veldig viktig med tilbakemeldinger, enten det er ris eller ros. Det er tilbakemeldingene fra våre kunder som gjør at vi til enhver tid kan forbedre våre tjenester.

Trenger du nye medarbeidere?