Ofte stilte spørsmål2016-11-18T23:04:32+02:00
Kan vi sjekke referanser selv?2016-11-18T23:04:34+02:00

Referanser kan kun innhentes dersom søker har samtykket til dette. Søker skal også ha informert referansepersonen på forhånd, slik at man vet at dette er i orden.

Hvem sørger for arbeidsklær og verktøy til vikarene?2016-11-18T23:04:34+02:00

XL Bemanning utstyrer alle våre ansatte med arbeidsklær, personlig verneutstyr og standard verktøykasse for ulike faggrupper. Skulle det være behov for verktøy utover dette, så avtales dette individuelt med hver kunde. Det samme gjelder arbeidsklær og verneutstyr.

Hvem skal betale ved sykdom?2016-02-08T00:24:01+02:00

XL Bemanning er arbeidsgiver. I tråd med gjeldende regelverk er det vi som betaler lønn de første 16 dagene. Deretter følger NAV opp.

 

Hva gjør jeg dersom det oppstår uforutsette endringer i behov for bemanning?2016-11-18T23:04:34+02:00

Dersom det skjer uforutsette endringer i behov for personell er det viktig at du straks tar kontakt med din kontaktperson i XL Bemanning. Signerte oppadragskreftelser er i utgangspunktet bindende.

Mottar vi timelister med fakturaen?2016-02-08T00:25:53+02:00

Ja, det følger med signerte timelister med fakturaene.

Hvordan sjekker dere fagkompetansen til deres vikarer?2016-02-08T00:26:24+02:00

XL Bemanning har en egen metode for å kartlegge kompetansen til våre ansatte, herunder referansesjekk, oppfølgingsspørsmål, site-tester og intervju.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke er fornøyd med arbeidet som er utført?2016-11-18T23:04:34+02:00

Dersom arbeidet ikke oppfyller forventningene dine er det viktig at du tar kontakt med din kontaktperson i XL Bemanning. For at vi skal kunne behandle saken må vi ha en skriftlig klage der du beskriver forholdet.

Kan jeg ansette en av XL Bemannings vikarer?2016-02-08T00:27:15+02:00

Ja, dere kan ansette en av våre vikarer, men det er en karantenetid på minimum 6 måneder. Dersom dere ønsker å ansette en kandidat før karantenetiden er ute tilkommer det et vederlag.

Tilbyr dere bare utenlandsk arbeidskraft?2016-02-08T00:27:26+02:00

Nei, vi rekrutterer fra både inn og utland. Det er kundens behov som styrer hvilket land vi rekrutterer fra. Vi har ansatte fra ulike nasjoner i Skandinavia og Europa.

Hva krever vi av kunder?2016-11-18T23:04:34+02:00

For oss er det viktig at vi har en god kravspesifikasjon for den aktuelle stillingen. Det hjelper oss når vi skal finne den rette personen til jobben. Din kontaktperson i XL Bemanning vil sammen med deg kvalitetssikre kravspesifikasjon til kompetanse, erfaring og personlige egenskaper.

Er det mulig å leie kun en person for en dag?2016-02-08T00:28:07+02:00

Ja, det er mulig å leie bare en vikar for kun en dag. Det forutsetter at du er kunde hos oss, at vi har vikarer tilgjengelig og at nødvendig dokumentasjon er i orden.