Vårt samfunnsansvar

Vårt mål er er å skape verdier som kommer hele samfunnet til gode. Miljømessige og sosiale hensyn er derfor en integrert del i vår strategi og daglige drift. Fordelen med å jobbe i bemanningsbransjen er at man kan gjøre en reell forskjell i andres liv, som er et ansvar og privilegium vi tar på alvor.

Vi er stolt av å være en hjertebedrift!

XL-Bemanning-er-en-hjertebedrift

Nesten hver uke dør det barn i Norge på grunn av hjertefeil. Det betyr at det like ofte er foreldre i Norge som opplever å miste det kjæreste de har. Hos halvparten av barna med alvorlig hjertefeil, blir ikke hjertefeilen oppdaget under svangerskapet. Vi vet ikke nok om hva som er årsaken til at hjertefeil forekommer, og vi vet ikke nok om hvem som er i risikogruppen for å utvikle hjertefeil.

Som Hjertebedrift er XL Bemanning med på å finansiere prosjektet LIVET SKAL LEVES, som er et et omfattende og livsviktig forskningsprosjekt innen barnekardiologi. Et forskningsprosjekt om hjertefeil og overlevelse.

 

Her er målene med prosjektet:

  • Finne årsaken til at barn med hjertefeil dør når de er små spedbarn
  • Stadfeste risikofaktorer for død og komplikasjoner hos barn med hjertefeil.
  • Finne ut hvordan vi skal oppdage hjertefeil så tidlig som mulig.
  • Finne de beste undersøkelsesmetodene.

Vil du lese mer om hva Foreningen for hjertesyke barn står for? Da kan du lese mer her.

Sosialt ansvar

Som arbeidsgiver er det vårt mål å fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, kjønn og seksuell orientering.

XL Bemanning skal være en forkjemper for likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging. Likestilling, mangfold og inkludering er viktige verdier for oss.

Vi mener at vår bransje har en unik mulighet og er forpliktet til å aktivt forbedre samfunnet rundt oss, og livet til våre ansatte.

Det handler om å ha en virksomhet som er i tråd med gjeldene lovverk og etiske standarder, men også skape verdier for menneskene som jobber for oss og våre kunder.

Miljøhensyn

For oss er miljøvennlig adferd en viktig del av vår filosofi. Vi skal være gode med våre ansatte, men vi skal også ta vare på miljøet. For XL Bemanning er det derfor viktig skape en bevissthet rundt vårt forhold til miljøet. XL Bemanning forplikter oss til å handle i tråd med gjeldende lovverk og moderne miljøstandarder, samt gjøre vårt i hverdagen for å sikre bærekraftig virksomhet.

Har din bedrift behov for bemanning?